Tổng hợp các mã biến tần Fanuc

biến tần Fanuc

Tổng hợp các mã biến tần Fanuc, Fanuc driver, Fanuc servo module

Biến tần Fanuc

FANUC DRIVES, FANUC A06B  –  FANUC SPINDLE DRIVE CARDS – FANUC DC SERVO DRIVE CARD – FANUC TOP CARD – FANUC DRIVE TOP CARD

FANUC PART NUMBER

 FANUC DESCRIPTION

location

A06B-6058-H005

A06B-6058-H005 FANUC DRIVES DIGITAL

MAX

A06B-6096-H101

A06B-6096-H101 Fanuc Alpha Servo Drive

m

A06B-6079-H106

ALPHA AMPLIFIER MODUAL

t

A06B-6096-H105

A06B-6096-H106 Fanuc Alpha Servo Drives

t

A06B-6096-H106

A06B-6096-H106 Fanuc Alpha Servo Drives

up

A06B-6096-H203

A06B-6096-H203 Fanuc Alpha Drive

m

A06B-6096-H201

A06B-6096-H201 Fanuc Alpha Servo Drive

cnc

A06B-6050-H104

FANUC DRIVE NEW A20B-1000-0560 TOP PCB ( 10 )

UP WIN FLOOR

A06B-6050-H003

FANUC DRIVE NEW A20B-1000-0560 TOP PCB

UP WIN FLOOR

A20B-2001-0940

A20B-2001-0940 fanuc drive card

max

A06B-6050-H103

FANUC DRIVE NEW A20B-1000-0560 TOP PCB ( 2 )

UP WIN FLOOR

A06B-6074-H201

A06B-6074-H201 FANUC INVERTER DRIVE

SALES

A06B-6058-H003

Servo Amp

Bigrack1c

A20B-1003-0030

Card For Above

Bigrack1

A06B-6059-H226

S SERIES SPINDLE AMP NEW

Q6

A20B-1003-0920

DIGITAL SPINDLE CARD

D

A06B-6093-H119

fanuc beta drive A06B-6093-H119

sales

A20B-1003-0010

DIGITAL SPINDLE CARD FOR 6059 AMP

Q6

A06B-6076-H001

6 AXIS ROBOT DRIVE

DCSHELFB2

A16B-1100-0330

FANUC 3 AXIS CONTROL CARD NEW

UPCUB 1

A06B-6050-H203

FANUC 2 AXIS DRIVE (1)

SL3

A16B-1200-0520

FANUC DRIVE CARD (1)

SL3

A20B-1001-0470

FANUC DRIVE CARD (1)

SL3

A06B-6058-H229

FANUC 2 AXIS DRIVE (1)

SL 1

A16B-1200-0800

TOP CARD (1)

SL 1

A20-1003-0830

POWER CARD(1)

SL 1

A06B-6058-H223

FANUC 2 AXIS (1) NEW

UPD2

A16B-1200-0800

TOP CARD (1) NEW

UPD2

A20B-1003-027

POWER CARD (1) NEW

UPD2

A06B-6096-H103

alpha drive (1)axis drive

UPD2

A06B-6096-H206

ALPHA DRIVE (2) AXIS DRIVE (1)

upd2

A06B-6077-H106

ALPHA DRIVE POWER SUPPLY (1)

upd2

A06B-6058-H331

FANUC AMPLIFIER 3 AXIS NEW

UPD1

A16B-1100-0330

6058 3 AXIS DRIVE BOARD NEW

UPD1

A20B-1003-0861

POWER CARD FOR 3 AXIS H331 DRIVE NEW

UPD1

A06B-6096-H104

NEW FANUC SERVO AMP

UPC14

A06B-6058-H221

NEW FANUC S SERIES 2 AXIS SERVO AMP 2 OFF NEW

UPC 14

A20B-1200-0800

2 AXIS TOP CARD NEW 2 OFF

UPC 14

A20B-1003-0271

2 AXIS POWER CARD NEW 2 OFF

UPC 14

A06B-6057-H201

FANUC DIGITAL 2 AXIS SERVO AMP NEW

UPC 15

A20B-1200-0680

DIGITAL DUAL SERVO DRIVE TOP PCB NEW

UPC 15

A06B-6096-H205

ALPHA SERVO

A08

A06B-6096-H207

SERVO AMPLIFIER MODUAL

SE6

A06B-6096-H208

ALPHA SERVO AMPLIFIER MODULE

A77

A06B-6058-H011

AC SERVO AMP A20B-1003-0090 CARD 2 OFF

ENG14

A06B-6058-H006

AC SERVO DRIVE A20B-1003-0090 CARD 5 OFF

ENG14

A06B-6058-H002

AC SERVO DRIVE

ENG14

A06B-6058-H005

AC SERVO DRIVE A20B-1003-0090 CARD 3 OFF

ENG13

A06B-6058-H004

AC SERVO DRIVE A20B-1003-0090 CARD 3 OFF

ENG08

A06B-6066-H011

FANUC AC SERVO AMPLIFIER C SERIES

BIGRACK2A

A06B-6066-H006

FANUC AC SERVO AMPLIFIER C SERIES (3)

BIGRACK2A

A06B-6066-H244

FANUC AC SERVO AMPLIFIER C SERIES (4)

BIGRACK2A

A06B-6050-H002

NEW FANUC ANALOG AC DRIVE NEW

UP1C

A20B-1000-0560

SINGLE AXIS TOP CONTROL PCB NEW

UP1C

A06B-6058-H023

S SERIES SINDLE AXIS SERVO AMP NEW 2 OFF

UP1A

A20B-1003-0090

6058 SERVO AMP TOP BOARD PCB NEW 2 OFF

UP1A

A06B-6058-H223

FANUC NEW 2 AXIS AC SERVO DRIVE

UP1A

A20B-1200-0800

FANUC DRIVE CONTROL PCB NEW

UP1A

A16B-1200-0800

FANUC 2 AXIS SERVO PCB NEW

UPCUB 1

A06B-6130-H002

Fanuc A06B-6130-H002 alpha servo drive

max

A06B-6047-H003

FANUC VELOCITY CONTROL UNIT

SL3

A06B-6093-H151

 

 

A06B-6093-H153

BETA SERVO AMPLIFIER

b00

A06B-6093-H104

BETA SERVO AMPLIFIER

A5

A06B-6093-H111

BETA SERVO AMPLIFIER NEW

UPCUB 2

A06B-6096-H206

FANUC ALPHA SERVO AMP NEW

UPCUB 2

A06B-6088-H226#H500

FANUC ALPHA SPINDLE DRIVE NEW

UP CUB 2

A20B-0009-0320

FANUC AXIS DRIVE CONTROL CARD

SL3

A06B-6047-H003

FANUC VELOCITY CONTROL UNIT

SL3

A20B-0009-0320

FANUC AXIS DRIVE CONTROL CARD

SL3

A06B-6047-H003

FANUC VELOCITY CONTROL UNIT

SL2

A20B-0009-0320

FANUC AXIS DRIVE CONTROL CARD

SL2

A06B-6047-H004

FANUC VELOCITY CONTROL UNIT

SL2

A20B-0009-0320

FANUC AXIS DRIVE CONTROL CARD

SL2

A06B-6058-H221

FANUC S SERIES FANUC ROBOT 2 AXIS AS SERVO DRIVE

SL1

A06B-6055-H206

NEW FANUC SPINDLE DRIVE ( 5 off )

R9 RACK

A20B-1001-0120

NEW FANUC SPINDLE CARD ( 5 off )

R9 RACK

A06B-6055-H118

FANUC SPINDLE AMPLIFIER

R9 RACK

A06B-6047-H002

FANUC M SERIES DRIVE (NEW) 4

PK1

A20B-0009-0320

FANUC DRIVE CONTROL CARD (NEW) 4

PK1

A06B-6047-H003

FANUC DC SERVO DRIVE (NEW) 3

PK1

A16B-1200-0800/10 B

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE TOP CARD

SL1

A06B-6058-H012

FANUC S SERIES FANUC ROBOT 1AXIS AC SERVO DRIVE

SL1

A20B-1003-0090/02 07B

FANUC S SERIES 1AXIS AC SERVO DRIVE TOP CARD

SL1

A06B-6058-H006

FANUC S SERIES FANUC ROBOT 1 AXIS AC SERVO DRIVE

SL2

A20B-1003-0090/02 07B

FANUC S SERIES 1AXIS AC SERVO DRIVE TOP CARD

SL2

AO6B-6058-H222

FANUC S SERIES FANUC ROBOT 2 AXIS AS SERVO DRIVE

SL3

A16B-1200-0800/103

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE TOP CARD

SL3

A20B-1001-0120

FANUC AC SPINDLE CARD NEW

V3 RACK

A06B-6124-H207

FA AMPLIFIER

6V

A06B-6124-H205

FA AMPLIFIER

FV

A06B-6124-H206

FA AMPLIFIER

GV

A06B-6124-H106

FA AMPLIFIER

F22

A06B-6124-H104

FA AMPLIFIER

VV

A06B-6127-H103

FA AMPLIFIER

1V

A06B-6096-H202-

ALPHA AMPLIFIER

V

A06B-6044-H011

FANUC AC SPINDLE DRIVE

J1

A20B-0009-0534

FANUC TOP CARD OFF DRIVE ABOVE

J1

A06B-6058-H223

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE

SL4

A16B-1200-0800

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE TOP CARD

SL4

A06B-6035-H422    H423

FUJITSU FANUC DC AXIS DRIVE 

SL2

A20B-0004-0171

FANUC DRIVE TOP CARD

SL2

A06B-6035-H422  /  H423

FANUC DC DRIVE 

SL2

A20B-0007-0361

FANUC DRIVE CONTROL TOP CARD

SED3

A06B-6035-H422  /  H423

FANUC DC AXIS VELOCITY CONTROL UNIT

SL2

A20B-0007-0360

FANUC VELOCITY CONTROL CARD

SL2

A16B-2202-0761

APLHA POWER BOARD

A20

A06B-6058-H322

FANUC AC SPINDLE DRIVE

J2

A20B-1001-0120

GE FANUC AC SPINDLE DRIVE BOARD

J2

A06B-6057-H007

GE FANUC AC SERVO DRIVE                      (2 OFF)

W13 RACK

A16B-1200-0670

FANUC SERVO DRIVE CARD

W13 RACK

A06B-6058-H025

FANUC S SERIES AC SERVO DRIVE   (NEW)

W8 RACK

A06B-6045-H005 – H006

FANUC FUGI DC SERVO DRIVE    (2 OFF)

SL 1

A20B-0007-0360

FANUC DC SERVO DRIVE TOP CARD

SL 1

A06B-6045-H005 – H006

FANUC FUGI DC SERVO DRIVE    (2 OFF)

SL 1

A20B-0007-0361

FANUC DC SERVO DRIVE TOP CARD

SL 1

A06B-6035-H315/H316

FANUC FUGI DC SERVO DRIVE    (2 OFF)

SL 1

A20B-0004-0171

FANUC DC SERVO DRIVE TOP CARD

SL 1

A06B-6035-H315 – H316

FANUC FUGI DC SERVO DRIVE    (2 OFF)

SL 1

A20B-0004-0170

FANUC DC SERVO DRIVE TOP CARD

SL 1

A06B-6047-H002

FANUC M DC DRIVE        (4 OFF)

W8 RACK##

A20B-0009-0320

FANUC DC TOP CARD    (4 OFF)

W8 RACK##

A06B-6047-H003

FANUC M DC DRIVE        (2 OFF)

W8 RACK

A20B-0009-0320

FANUC DC TOP CARD    (2 OFF)

W8 RACK

A06B-6047-H040

FANUC M DC DRIVE  

W8 RACK

A20B-0009-0320/07C

FANUC DC TOP CARD  

W8 RACK

A06B-6041-H106

FANUC SPINDLE DRIVE (BASE ONLY)

Q3 RACK##

A06B-6047-H003

FANUC DC SERVO DRIVE

W13 RACK

A20B-0009-0320

FANUC DC AXIS DRIVE TOP PCB

W13 RACK

A06B-6093-H101

A06B6093H101

M

A06B-6093-H112

A06B6093H112

M

A06B-6093-H102

A06B6093H102

03F

A06B-6047-H001

FANUC DC ROBOT DRIVE 

W13 RACK

A20B-0009-0320

FANUC DC ROBOT DRIVE TOP PCB

W13 RACK

A06B-6047-H002

FANUC DC ROBOT DRIVE  2 OFF

W13 RACK

A06B-6089-H206

Servo Amplilfier

AX

A06B-6089-H208

Servo Amplilfier

AX

A06B-6082-H211

Spindle Amplilfier

AX

A06B-6082-H206

Spindle Module

w

A20B-0009-0320

FANUC DC SERVO DRIVE TOP PCB

W13 RACK

A06B-6058-H221

FANUC 2 AXIS AC SERVO DRIVE

W12 RACK

A16B-1200-0800

FANUC AC TOP DRIVE CARD

W12 RACK

A06B-6058-H004

FANUC AC SERVO DRIVE

W12 RACK

A20B-1003-0090

FANUC AC TOP DRIVE CARD

W12 RACK

A20B-1003-0030

FANUC AC SERVO TOP CARD NEW

R7 RACK

A20B-1003-0090

FANUC SERVO CARD

SL 4 SHELF

A06B-6058-H005

FANUC AC SERVO DRIVE  (2 OFF)

SL 4 SHELF

A06B-6044-H008

FANUC AC SPINDLE DRIVE    (2 OFF)

R7 RACK##

A20B-0009-0531

FANUC AC SPINDLE DRIVE TOP CARD  (2 OFF)

R7 RACK##

A16B-1100-0261

FANUC AC SPINDLE DRIVE TOP CARD

LX 8

A06B-6060-H007-H504

FANUC AC SPINDLE DRIVE 

LX 8

A16B-1100-0261

FANUC AC SPINDLE DRIVE TOP CARD

LX 8

A06B-6060-H007

FANUC AC SPINDLE DRIVE 

LX 8

A20B-1003-0030

FANUC AC SERVO DRIVE TOP CARD  

V4 RACK

A06B-6058-H004    

FANUC AC SERVO DRIVE  (NEW)

V4 RACK

A20B-1003-0140

POWER CARD    (NEW)

V4 RACK

A20B-1003-0090

FANUC AC SERVO DRIVE TOP CARD (NEW)

V4 RACK

A06B-6058-H005

FANUC AC SERVO DRIVE 

V4 RACK

A20B-1003-0090

FANUC AC SERVO DRIVE TOP CARD  

V4 RACK

A06B-6058-H006

FANUC AC SERVO DRIVE 

V4 RACK

A20B-1003-0090

FANUC AC SERVO DRIVE TOP CARD  

V4 RACK

A06B-6058-H004 

FANUC AC SERVO DRIVE  (NEW)

R7 RACK

FUJI FANUC T85K (02289) 

FUJI FANUC  DC SERVO DRIVE FOR MODEL 20 DC SERVO MOTOR FROM MAKINO MACHINING CENTER  (2 OFF)

W9 RACK

A20B-0004-0171

FUJI FANUC  DC SERVO DRIVE TOP CARD

W9 RACK

T87K (04542)

FUJI FANUC DC SERVO DRIVE FOR MODEL 20-5 SERVO MOTOR FROM MAKINO MACHINING CENTER

W9 RACK

A20B-0004-0170

FUJI FANUC  DC SERVO DRIVE TOP CARD

W9 RACK

A06B-6055-H115

FANUC AC SPINDLE DRIVE 

W6 RACK

A20B-1001-0120

FANUC AC SPINDLE DRIVE TOP CARD

V4 RACK

A20B-1001-0120

FANUC AC SPINDLE DRIVE TOP CARD

W6 RACK

A20B-0008-0241

ORIENTATION PCB

W6 RACK

A06B-6047-H201

FANUC VELOCITY CONTROL 2 AXIS DC ROBOT DRIVE 

R5 RACK

A20B-1000-0220

SERVO DRIVE POWER BOARD

R5 RACK

A16B-1200-0230

SERVO DRIVE TOP CARD

R5 RACK

A06B-6047-H206

FANUC VELOCITY CONTROL 2 AXIS DC ROBOT DRIVE 

R5 RACK

A16B-1200-0230/05B

DC SERVO DRIVE TOP CARD

R5 RACK

A20B-1000-0220/06B

DC SERVO DRIVE POWER BOARD

R5 RACK

A06B-6047-H002

FANUC VELOCITY CONTROL DC ROBOT DRIVE 

R5 RACK

A06B-6050-HI04

FANUC VELOCITY CONTROL UNIT 

X1 SHELF

A20B-1000-0560/13F 

FANUC SERVO DRIVE TOP BOARD

X1 SHELF

A06B-6050-HI03

FANUC AXIS DRIVE 

W6 RACK

A20B-1000-0560

FANUC SERVO DRIVE TOP BOARD

W6 RACK

A20B-0008-0240 

ORIENTATION PCB

W2 RACK

A06B-6058-H025      

FANUC AC DRIVE (NEW)

W2 RACK

A20B-1003-0084/04A   

FANUC AC DRIVE PCB (NEW)

W2 RACK

A20B-1003-0090/02

FANUC AC DRIVE PCB (NEW)

W2 RACK

A06B-6058-H224 

FANUC AC 2 AXIS DRIVE (NEW)

W2 RACK

A16B-1200-0800/10B

FANUC AC 2 AXIS DRIVE TOP PCB (NEW)

W2 RACK

A20B-1003-0274/04A 

FANUC AC 2 AXIS DRIVE POWER BOARD    (NEW)

W2 RACK

A16B-1200-0520

FANUC AXIS DRIVE CARD

A1

A06B-6035-H422-H423

FANUC VELOCITY CONTROL UNIT 

Q 2

A20B-0004-0170/10D

FANUC VELOCITY CONTROL TOP CARD

Q 2

A06B-6035-H422-H423 

FANUC VELOCITY CONTROL UNIT

Q 2

A20B-0004-0171/10D

FANUC VELOCITY CONTROL TOP CARD

Q 2

A06B-6047-H003  

FANUC DC SERVO DRIVE

PK1

A20B-0009-0320/10D 

FANUC DC SERVO DRIVE TOP CARD

PK1

A06B-6047-H002 

FANUC DC SERVO DRIVE

PK1

A20B-0009-0320/10D

FANUC DC SERVO DRIVE TOP CARD

PK1

A06B-6057-H001

FANUC AXIS DRIVE

I3

A20B-1001-0430

DRIVE CARD

I3

A20B-1001-0410 

DRIVE CARD

I3

A20B-1001-0470

FANUC AXIS DRIVE CARD

A1

A06B-6047-H003     

FANUC AXIS DRIVE   (JUST BASE UNIT)

V3 RACK

A06B-6050-H203

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW)

B1

A20B-1000-0560

FANUC AC AXIS DRIVE TOP PCB (NEW)

B1

A06B-6045-H006

FANUC DC AXIS DRIVE

W2 RACK

A20B-0007-0361/06A 

FANUC DC AXIS DRIVE TOP CARD

W2 RACK

A06B-6045-H002

FANUC DC AXIS DRIVE

W2 RACK

A20B-0007-0361/05A  

FANUC DC AXIS DRIVE TOP CARD

W2 RACK

A06B-6045-H006

FANUC DC AXIS DRIVE

W2 RACK

A20B-0007-0361/05A  

FANUC DC AXIS DRIVE TOP CARD

W2 RACK

A06B-6045-H001       

FANUC DC AXIS DRIVE

W2 RACK

A20B-0007-0360/05A

FANUC DC AXIS DRIVE TOP CARD

W2 RACK

A06B-6045-H005 / H006  

FANUC DC AXIS DRIVE

LX7 RACK

A20B-0007-0360

FANUC DC AXIS DRIVE TOP CARD

LX7 RACK

A06B-6045-H005 

FANUC DC AXIS DRIVE 

LX7 RACK

A20B-0007-0361

FANUC DC AXIS DRIVE TOP CARD

LX7 RACK

A06B-6045-H005 

FANUC DC AXIS DRIVE 

W2 RACK

A20B-0007-0360/06A

FANUC DC AXIS DRIVE TOP CARD

W2 RACK

A06B-6050-HI04 

FANUC AC AXIS DRIVE

W3 RACK

A20B-1000-0560/13F

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD

W3 RACK

A06B-6050-HI04  

FANUC AC AXIS DRIVE NEW  (2 OFF)

W3 RACK

A20B-1000-0560/13F

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD NEW

W3 RACK

A06B-6050-HI04  

FANUC AC AXIS DRIVE NEW  

W3 RACK

A20B-1000-0560/08E 

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD NEW

W3 RACK

A06B-6050-HI03  

FANUC AC AXIS DRIVE NEW  

W3 RACK

A20B-1000-0560/11F

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD NEW

W3 RACK

A06B-6050-HI03  

FANUC AC AXIS DRIVE NEW (3 OFF)

W3 RACK

A20B-1000-0560/13F

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD NEW

W3 RACK

A06B-6050-HI03 

FANUC AC AXIS DRIVE  NEW

B1

A20B-1000-0560

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD NEW

B1

A06B-6047-H002 

FANUC DC AXIS DRIVE 

W2 RACK

A20B-0009-0320/12D

FANUC DC AXIS DRIVE TOP CARD 

W2 RACK

A06B-6047-H002 

FANUC DC AXIS DRIVE 

X11

A20B-0009-0320

FANUC DC AXIS DRIVE TOP CARD 

X11

A06B-6047-H002     

FANUC DC AXIS DRIVE JUST BASE UNIT

V3 RACK

A06B-6058-H223 

FANUC AC AXIS DRIVE

I3

A16B-1200-0800

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD

I3

A06B-6058-H223 

FANUC AC AXIS DRIVE

A1

A16B-1200-0800

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD

A1

A06B-6041-H106

FANUC FUJITSU SPINDLE DRIVE  JUST BASE UNIT

X6

A06B-6044-H140  

FANUC AC SPINDLE DRIVE BASE ONLY

Q4 RACK

A81L-0001-0079

AC REACTOR

Q4 RACK

A50L-0001-0116

FANUC POWER TRANSISTOR 

Q4 RACK

A06B-6044-H140             

FANUC AC SPINDLE DRIVE 

W6 RACK

A20B-1000-0701/04B REPLACES

A20B-0009-05##    CARD

FANUC AC SPINDLE DRIVE  TOP CARD

W6 RACK

A06B-6044-H009    

FANUC AC SPINDLE DRIVE TOP CARD SOLD

W2 RACK

A06B-6041-H103

FANUC DC SPINDLE DRIVE  SP-3 (BASE)

W2 RACK

A06B-6059-H002#502  

FANUC AC DIGITAL SPINDLE DRIVE  (NEW)

Q2 RACK

A16B-1100-0200/14B

FANUC AC DIGITAL SPINDLE DRIVE CARD  (NEW)

Q2 RACK

A16B-1100-0240/03A

FANUC AC DIGITAL SPINDLE DRIVE CARD (NEW)

Q2 RACK

A06B-6052-H003  

FANUC AC SPINDLE DRIVE (NEW)  

Q2 RACK

A20B-0008-0240

FANUC SPINDLE POS BOARD (NEW)  

Q2 RACK

A16B-1100-0080

FANUC ANALOG SPINDLE TOP CARD (NEW)  

Q2 RACK

A16B-1100-0092 

FANUC AC SPINDLE  POWER CARD (NEW)  

Q2 RACK

A20B-1000-0693

FANUC SPINDLE DRIVE BOARD

F2

A06B-6044-H007  

FANUC SPINDLE DRIVE (BASE ONLY)

V3 RACK

A20B-0008-0240/02070

ORIENTATION CARD

V3 RACK

A06B-6055-H103 H512 

FANUC AC SPINDLE DRIVE (AS NEW)

I2

A20B-1001-0120 16ER

FANUC AC SPINDLE TOP CARD (AS NEW)

I2

A20B-0008-0030

ORIENTATION CARD

I2

A06B-6058-H005

FANUC AC SERVO  DRIVE  (NEW)

B1

A20B-1003-0090/0 

FANUC AC SERVO DRIVE CARD  (NEW)

B1

A06B-6035-H422-H423 

FANUC DC VELOCITY CONTROL

T6

A20B-0004-0170

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

T6

A06B-6035-H422-H423  

FANUC DC VELOCITY CONTROL

Q8

A20B-0007-0360/03A 

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

Q8

A06B-6035-H315-H316 

FANUC DC VELOCITY CONTROL

Q8

A20B-0004-0171/10D

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

Q8

A06B-6035-H422-H423 

FANUC DC VELOCITY CONTROL

T6

A20B-0004-0171

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

T6

FENNER MODEL 523B1500B

A06B-6093-H119

A1

A06B-6045-H005 H006 

FUJI VELOCITY CONTROL UNIT

X4

A20B-0007-031/04A

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

X4

A06B-6045-H005 H006  

FUJI VELOCITY CONTROL UNIT

X4

A06B-6045-H005/H006

FUJITSU FANUC AXIS DRIVE

X7

A20B-0007-0360/02A

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

X7

A06B-6045-H005-H006

FANUC DC SERVO DRIVE (2 OFF)

PK2

A20B-0007-0361/04A

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

PK2

A20B-0007-0380     

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

PK2

A06B-6045-H005-H006 

FANUC DC SERVO DRIVE

PK2

A20B-0007-0360/04A 

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

 

A20B-0007-0380  

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

PK2

A06B-6045-H005/H006

FUJITSU FANUC AXIS DRIVE

X7

A20B-0007-0361

FANUC DC VELOCITY CONTROL TOP CARD

X7

A06B-6058-H223

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE (10 OFF) NEW

UPC14

A16B-1200-0800

FANUC S SERIES DRIVE TOP CARD (10 OFF) NEW

UPC14

A20B-1003-027

FANUC S SERIES DRIVE BOTTOM CARD (10 OFF) NEW

UPC14

AO6B-6058-H222

FANUC S SERIES 2 AXIS AS SERVO DRIVE NEW

UPC13

A16B-1200-0800/103

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE TOP CARD NEW

UPC13

A20B-1003-0272

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE BOTTOM CARD NEW

UPC13

AO6B-6058-H222

FANUC S SERIES 2 AXIS AS SERVO DRIVE NEW (2 OFF)

UP1B

A16B-1200-0800/103

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE TOP CARD NEW (2 OFF)

UP1B

A20B-1003-0272

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE BOTTOM CARD NEW (2 OFF)

UP1B

A06B-6047-H003

FANUC DC SERVO DRIVE M SERIES (7 OFF) NEW

UP1B

A20B-0009-0320

FANUC DC SERVO DRIVE CARD( 7 OFF) NEW (FOR ABOVE

UP1B

A06B-6050-HI04  

FANUC AC AXIS DRIVE NEW 

UPB14

A20B-1000-0560/13F

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD NEW

UPB14

A20B-0008-0030

FANUC SPINDLE DRIVE ORIENTATION CARD

X3

A06B-6058-H004

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW) 4 OFF

UPA13

A20B-1003-0090/05A

FANUC AC AXIS CARD (NEW) 4 OFF

UPA13

A20B-1003-0140

FANUC AC AXIS CARD (NEW) 4 OFF

UPA13

AO6B-6058-H223

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW)

UPA13

A16B-1200-0800/ 08A

FANUC AC AXIS CARD (NEW)

UPA13

A20B-1003-0272

FANUC AC AXIS CARD (NEW)

UPA13

A06B-6047-H003

FANUC DC AXIS DRIVE (NEW)

LLLLL

A20B-0009-0320

FANUC DC AXIS CARD (NEW)

LLLLL

A06B-6050-H104

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW) 4 OFF

UPA13

A20B-1000-0560

FANUC AC AXIS CARD (NEW) 17 OFF

UPA13

A06B-6050-H102

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW) 11 OFF

UPA13

A06B-6050-H203

FANUC AC 2 AXIS DRIVE (NEW)

UPA13

A20B-1001-0470

FANUC AC AXIS CARD (NEW)

UPA13

A16B-1200-0520

FANUC AC AXIS CARD (NEW)

UPA13

A06B-6050-H103

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW)

UPA13

AO6B-6058-H203

FANUC AC 2 AXIS DRIVE (NEW)

UPA13

A16B-1200-0720

FANUC AC AXIS CARD (NEW) ON ABOVE

UPA13

A20B-1002-0663

FANUC AC AXIS CARD (NEW)

UPA13

A06B-6047-H002

FANUC DC AXIS DRIVE (NEW)

UPA13

A20B-0009-0320

FANUC DC AXIS CARD (NEW)

UPA13

A06B-6050-H201

FANUC AC 2 AXIS DRIVE (NEW)

UPA13

A20B-1001-0470

FANUC AC AXIS CARD (NEW)

UPA13

A16B-1200-0520

FANUC AC AXIS CARD (NEW)

UPA13

A06B-6050-H002

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW) 2 OFF

UPA13

A06B-6058-H025

FANUC AC AXIS DRIVE

UPA13

A20B-1003-0090

FANUC AC AXIS CARD

UPA13

A20B-1003-0084

FANUC AC AXIS CARD

UPA13

AO6B-6058-H222

FANUC S SERIES 2 AXIS AS SERVO DRIVE

UPA13

A20B-1003-0272

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE BOTTOM CARD

UPA13

A06B-6050-H002

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW)

UPB14

A06B-6047-H002

FANUC DC AXIS DRIVE

UPB14

A20B-1000-0560

FANUC AC AXIS CARD (NEW)

UPB14

A20B-0009-0320

FANUC DC AXIS CARD

UPB14

A06B-6058-H331

FANUC AC 3 AXIS SERVO DRIVE( NEW) 2 OFF

UPT4

A16B-1100-0330

FANUC AC 3 AXIS SERVO CARD (NEW) 2 OFF

UPT4

A20B-1003-0861

FANUC AC 3 AXIS SERVO CARD (NEW) 2 OFF

UPT4

A06B-6050-H002

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW)

UPB14

A06B-6047-H003

FANUC DC AXIS DRIVE (NEW) NO TOP CARD

UPB14

A06B-6050-H104

FANUC AC AXIS DRIVE (NEW) NO TOP CARD

UPB14

A06B-6055-H106

FANUC AC SPINDLE DRIVE  (NEW) ( 2 OFF)

END 1

A06B-6055-H206

FANUC AC SPINDLE DRIVE  (NEW)

END 1

A20B-1001-0120

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD NEW FOR ABOVE

END 1

A06B-6055-H108

FANUC AC SPINDLE DRIVE  (NEW)

UPD3

A20B-1001-0120

FANUC AC AXIS DRIVE TOP CARD NEW FOR ABOVE

UPD3

A06B-6058-H005

FANUC AC SERVO DRIVE  (2 off)

SL1

A20B-1003-0090

FANUC AC TOP DRIVE CARD (2 off)

SL1

A20B-1003-008

FANUC AC BOTTOM CARD ( 2 OFF)

SL1

A06B-6058-H327

FANUC 3 AXIS ROBOT DRIVE

UP CUB 2

A06B-6058-H325

FANUC 3 AXIS ROBOT DRIVE

UP CUB 2

Biến tần Fanuc

A16B-1100-0280

FANUC DRIVE CARD FOR ABOVE ( 2 OFF)

UP CUB 2

Biến tần Fanuc

A06B-6060-H007

FANUC AC SPINDLE DRIVE 

LX 8

A16B-1100-0261

FANUC AC SPINDLE DRIVE TOP CARD

LX 8

A16B-1100-0241

FANUC AC SPINDLE DRIVE BOTTOM CARD

LX 8

A06B-6058-H223

FANUC AC AXIS DRIVE

LX 8

A16B-1200-0800

FANUC S SERIES DRIVE TOP CARD

LX 8

Biến tần Fanuc

A20B-1003-0273

FANUC S SERIES 2 AXIS AC SERVO DRIVE BOTTOM CARD

LX 8

A20B-0009-0320

FANUC DRIVE CARD ( 4 OFF)

DRAW 10

A20B-0008-0243

FANUC ORIENTATION CARD

DRAW 10

A16B-1100-0280

FANUC 3 AXIS DRIVE CARD

DRAW 10

A06B-6058-H005

FANUC SERVO DRIVE (4)

DRAW 15

A20B-1003-0090

Biến tần Fanuc

FANUC S SERIES DRIVE TOP CARD (4)

DRAW 15

A20B-1003-0081

FANUC AC BOTTOM CARD (4)  Biến tần Fanuc

DRAW15

A06B-6058-H004

FANUC SERVO DRIVE 

DRAW15

A20B-1003-0090

FANUC S SERIES DRIVE TOP CARD

DRAW15

A20B-1003-0140

FANUC AC BOTTOM CARD

DRAW15

A06B-6079-H206

FANUC ALPHA SERVO AMP NEW

UPC 14

A06B-6089-H104

FANUC ALPHA SERVO UNIT NEW

UPC 14

A06B-6066-H234

C SERIES AC 2 AXIS SERVO

C

A06B-6066-H222

FANUC C SERIES AC 2 AXIS SERVO DRIVE AS NEW 2 OFF

UPC 14

A06B-6066-H003

FANUC C SERIES AC SERVO DRIVE (2)

bigrack 2a

A06B-6079-H303

FANUC ALPHA

C

A06B-6079-H304

FANUC ALPHA

C

A06B-6079-H305

FANUC ALPHA

CC

A60B-6066-H008

FANUC C SERIES AC SERVODRIVE (1)

bigrack 2a

A20B-1000-069

FANUC AXIS DRIVE CARD (1)

draw13

 

 

       

Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Công ty Cổ Phần Cơ Điện Asia luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực cải tiến hoàn thiện hệ thống để mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, mục tiêu của chúng tôi luôn luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của Quý khách hàng

Trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo