Cài đặt PID cho biến tần Schneider

Cài đặt PID cho biến tần Schneider

Cài đặt PID cho biến tần Schneider

Cài đặt PID cho biến tần Schneider

Cài đặt PID cho biến tần Schneider 1
Cài đặt PID cho biến tần Schneider 1

Cài đặt PID cho biến tần Schneider

1/Trở về mặc định của nhà máy nếu cần (factory setting):
    – Vào menu ConF --> 102 = 64, nhấn Enter (nhấn vào núm xoay) giữ 2s
 
2/Cài đặt ngõ vào AI1 lấy tín hiệu từ cảm biến (4-20mA) :
    – ConF --> Full --> 400 --> 401 = 183
    406 = 02
    – ConF --> Full --> 200 --> 204 --> 204.0 = 0A
    --> 204.1 = 4
    Sơ đồ nối cảm biến:
 
 
 
3/ Cài đặt chức năng PID:
    – ConF --> Full --> 500 --> 59 --> 59.00 = 01
    --> 59.05 = 01 
    --> 59.11 = 0-100% (mức áp đặt)
    VD: Cảm biến 0-10bar, đặt 4 bar tức là ứng với 40% mức áp --> 59.11 = 40%
 
4/ Cài đặt cho biến tần dừng khi không sử dụng nữa (đã đủ áp):
    – ConF --> 512.0 = Tốc độ thấp, nếu đã đủ áp, biến tần chạy ở tốc độ này trong 1 thời gian    trước khi dừng hẳn
    – ConF --> Full --> 500 --> 59 --> 512.1 = thời gian chạy ở tốc độ thấp
    --> 59.20 = Ngưỡng chạy lại (%)
    VD: Cảm biến 0-10bar, biến tần chạy lại khi mức áp dưới 2 bar tức là ứng với 20% mức áp
    --> chỉnh 59.2 = 20%
 
5/ Cài các thông số động cơ
    Vào menu Conf --> Full --> 300  
    + 301 = 50Hz (Loại động cơ 50Hz)
    + 302 = Công suất định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    (303 = Cosphi của động cơ nếu 319 = 01)
    + 304 = Áp định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    + 305 = dòng định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    + 306 = tần số định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    + 307 = tốc độ định mức động cơ (xem trên nhãn động cơ)
    + 318 = 01 (làm auto tuning, nếu thành công thì sẽ trả về “02”)
 
** Nếu biến tần báo lỗi tuning (F028) thì làm lại
    Nếu vẫn báo lỗi tuning (F028) thì chỉnh 319 = 01, nhập lại các thông số động cơ (nhập cosphi – 303) và làm tuning lại
    + 309 = 06 (luật điều khiển dành cho bơm, quạt)
 
** Nếu chỉnh 309 = 06 – luật bơm, quạt mà khi biến tần dừng (sleep) bị báo lỗi thì
    đổi 309 = 00 (luật vector). Cài đặt 310=80%, 311=0%
    Vào menu Conf
    + 501.0 = thời gian tăng tốc (s)
    + 501.1 = thời gian giảm tốc (s)
    Vào menu Conf --> Full --> 600
    + 603 = 01
    + 604 --> 604.0 = Dòng định mức động cơ (cài đặt bảo vệ quá tải cho động cơ)
 
6/ Cài đặt relay R1B-R1C báo lỗi và logic output LO+ LO- báo Run/Stop
    – ConF --> Full --> 200 --> 205 = 01 (R1B_R1C đóng vào khi có lỗi)
    --> 206 --> 206.0 =02; 206.1 = 00 (LO đóng vào khi chạy)
 
Phụ lục:
    Test biến tần khi không có động cơ:
    ConF --> Full --> 600 --> F605=0

Cài đặt PID cho biến tần Schneider

1.Cài đặt về mặc định nhà máy (nếu cần)
Vào menu Conf—>102 = 64, nhấn giữ Enter 2s
2. Cài đặt ngõ vào AI1 lấy tín hiệu từ cảm biến (4-20ma)
+ ConF-->Full-->200-->204-->204.0= 0A
+ ConF-->Full-->200-->204-->204.1=4
3. Cài đặt chức năng PID:
-ConF-->Full-->500-->59-->
+59.00 = 01
+ 59.05=01
+59.11= 0-100% (mức áp cần duy trì)
4. Cài đặt cho biến tần dừng khi đã đủ áp
+ ConF-->512.0 = tốc độ thấp, nếu đã đủ áp,biến tần chạy ở tốc độ này trong 1 thời gian trước khi dừng hẳn
+ ConF --> Full --> 500 --> 59 --> 512.1 = thời gian chạy ở tốc độ thấp --> 59.20 = Ngưỡng chạy lại (%)
VD: Cảm biến 0-10bar, biến tần chạy lại khi mức áp dưới 2 bar tức là ứng với 20% mức áp
--> chỉnh 59.2 = 20%

ASIAME JSC

Chuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan tới ngành cơ điện tự động hóa Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Hà Phong JSC luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo