Robot Yaskawa Motoman HP6R

Robot Yaskawa Motoman HP6R

Robot Yaskawa Motoman HP6R

Robot Yaskawa Motoman HP6R

Motoman HP6R is the shelf mount variation. The advantage to a shelf-mount robot is the ability to reach under and behind the robot body, greatly increasing the work area without increasing the robot size. The HP6R NX100 offers the same benefits as the standard Motoman HP6, but with a larger work envelope.

The used Motoman HP6R is also available at RobotWorx. All used HP6R robots have undergone  refurbishment process and include the  Value Package. You will not be disappointed by the higher throughput and product quality after purchasing a new or used Motoman HP6R. 

Thông số Robot Yaskawa Motoman HP6R

Robot Specifications

Axes: 6
Payload: 6.00kg
H-Reach: 1528.00mm
Repeatability: ±0.0800mm
Robot Mass: 0.00kg
Structure: Articulated
Mounting: Floor, Inverted, Angle

Robot Motion Speed

J1 150 °/s (2.62 rad/s)
J2 160 °/s (2.79 rad/s)
J3 170 °/s (2.97 rad/s)
J4 340 °/s (5.93 rad/s)
J5 340 °/s (5.93 rad/s)
J6 520 °/s (9.08 rad/s)

Robot Motion Range

J1 +150° – 100°
J2 +100° – 120°
J3 +210° – 205°
J4 ±180°
J5 ±135°
J6 ±360°

Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Công ty  luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất. Robot Yaskawa Motoman HP3L

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo