Showing 1–12 of 24 results

Hệ thống Servo Mitsubishi có nhiều loại động cơ để đạt được hiệu suất hoạt động của máy tốt nhất.

  • Hệ thống Servo Mitsubishi MELSERVO-JE
  • Hệ thống Servo Mitsubishi MELSERVO-J3 Công suất động cơ xoay từ 50W đến 55kW.
  • Hệ thống Servo Mitsubishi MELSERVO-J4 Công suất động cơ xoay từ 50W đến 55kW.
  • Hệ thống Servo Mitsubishi MELSERVO-J5 Công suất động cơ xoay từ 50W đến 55kW.
  • Hệ thống Servo Mitsubishi MELSERVO JN : Dễ sử dụng, Hiệu suất cao và Hình dạng nhỏ gọn.

Phần mềm hỗ trợ định cỡ động cơ, khởi động và điều chỉnh servo.

  • MR Configurator2 : Có thể hoàn tất việc cài đặt bộ điều khiển servo chỉ bằng cách làm theo màn hình
  • MR Configurator : Phần mềm cài đặt được sử dụng để điều chỉnh, giám sát, chẩn đoán, đọc hoặc ghi các thông số của hệ thống servo.

Servo Mitsubishi

MR J4 100A

Servo Mitsubishi

MR J4 100B

Servo Mitsubishi

MR J4 10A

Servo Mitsubishi

MR J4 200A

Servo Mitsubishi

MR J4 200B

Servo Mitsubishi

MR J4 20A

Servo Mitsubishi

MR J4 350A

Servo Mitsubishi

MR J4 350B

Call Now Button
Contact Me on Zalo