Mitsubishi - Factory Automation

 

ROBOT LẮP RÁP SẢN PHẨM- HANDLING ROBOT

 

Robot công nghiệp

Robot Fanuc cỡ lớn

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH700 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH600 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH400 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH280 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH250 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH250

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH225

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH215 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH215

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH180-120

 

ROBOT ĐÓNG GÓI VÀ PALLET- PALLETIZING ROBOT

 

Robot công nghiệp

Robot Fanuc cỡ lớn

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH700 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH600 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH400 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH280 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH250 II

Robot công nghiệp

Robot Yaskawa MH180-120

 

ROBOT SƠN – PAINTING ROBOT

 

Robot công nghiệp

Robot Sơn Yaskawa EPX2900

Robot công nghiệp

Robot Sơn Yaskawa EPX2800

Robot công nghiệp

Robot sơn Yaskawa EPX2700

Robot công nghiệp

Robot sơn Yaskawa EPX1250

Robot công nghiệp

Robot sơn Yaskawa EPX2050

Tin tức