CIMR-AT4A1200

CIMR-AT4A1200

CIMR-AT4A1200

CIMR-AT4A0930

CIMR-AT4A0930

CIMR-AT4A0930

CIMR-AT4A0675

CIMR-AT4A0675

CIMR-AT4A0675

CIMR-AT4A0515

CIMR-AT4A0515

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0515 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0515 Nguồn […]

CIMR-AT4A0414

CIMR-AT4A0414

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0414 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL)

CIMR-AT4A0362

CIMR-AT4A0362

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0362 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0362 Nguồn […]

CIMR-AT4A0296

CIMR-AT4A0296

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0296 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0296 Nguồn […]

CIMR-AT4A0250

CIMR-AT4A0250

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0250 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0250 Nguồn […]

CIMR-AT4A0208

CIMR-AT4A0208

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0208 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0208 Nguồn […]

CIMR-AT4A0165

CIMR-AT4A0165

Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0165 là dòng biến tần đa năng, mạnh mẽ, thiết kế đẹp, chạy êm; tích hợp công nghệ điều khiển véc tơ đáp ứng các yêu cầu cao trong công nghiệp, Tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường (RoHS, CE, UL) Thông số cơ bản của Biến tần Yaskawa CIMR-AT4A0165 Nguồn […]

Contact Me on Zalo