CIMR-ET4A0165

CIMR-ET4A0165

Biến tần Yaskawa E1000 90 kW CIMR-ET4A0165 Thông số kỹ thuật sản phẩm Biến tần Yaskawa E1000 90 kW CIMR-ET4A0165 Nguồn cung cấp: 3 pha  200 – 240V,  380 – 480V, 50/60 Hz. Dải tần số ra: 0 –  400 Hz. Khả năng quá tải 150% trong 60S, Dải điều khiển  từ: 0 – 10V, 4 […]

CIMR-ET4A0139

CIMR-ET4A0139

Biến tần Yaskawa E1000 75 kW CIMR-ET4A0139 Thông số kỹ thuật sản phẩm Biến tần Yaskawa E1000 75 kW CIMR-ET4A0139 Nguồn cung cấp: 3 pha  200 – 240V,  380 – 480V, 50/60 Hz. Dải tần số ra: 0 –  400 Hz. Khả năng quá tải 150% trong 60S, Dải điều khiển  từ: 0 – 10V, 4 […]

CIMR-ET4A0018

CIMR-ET4A0018

Biến tần Yaskawa E1000 7.5 kw CIMR-ET4A0018 Thông số kỹ thuật sản phẩm Biến tần Yaskawa E1000 7.5 kw CIMR-ET4A0018 Nguồn cung cấp: 3 pha  200 – 240V,  380 – 480V, 50/60 Hz. Dải tần số ra: 0 –  400 Hz. Khả năng quá tải 150% trong 60S, Dải điều khiển  từ: 0 – 10V, […]

CIMR-ET4A1200

CIMR-ET4A1200

Biến tần Yaskawa E1000 630 kW CIMR-ET4A1200 Thông số kỹ thuật sản phẩm Biến tần Yaskawa E1000 630 kW CIMR-ET4A1200 Nguồn cung cấp: 3 pha  200 – 240V,  380 – 480V, 50/60 Hz. Dải tần số ra: 0 –  400 Hz. Khả năng quá tải 150% trong 60S, Dải điều khiển  từ: 0 – 10V, 4 […]

CIMR-ET4A0103

CIMR-ET4A0103

Biến tần Yaskawa E1000 55 kW CIMR-ET4A0103 Thông số kỹ thuật sản phẩm Biến tần Yaskawa E1000 55 kW CIMR-ET4A0103 Nguồn cung cấp: 3 pha  200 – 240V,  380 – 480V, 50/60 Hz. Dải tần số ra: 0 –  400 Hz. Khả năng quá tải 150% trong 60S, Dải điều khiển  từ: 0 – 10V, 4 […]

CIMR-ET4A0930

CIMR-ET4A0930

Biến tần Yaskawa E1000 500 kW CIMR-ET4A0930 Thông số kỹ thuật sản phẩm Biến tần Yaskawa E1000 500 kW CIMR-ET4A0930 Nguồn cung cấp: 3 pha  200 – 240V,  380 – 480V, 50/60 Hz. Dải tần số ra: 0 –  400 Hz. Khả năng quá tải 150% trong 60S, Dải điều khiển  từ: 0 – 10V, 4 […]

CIMR-ET4A0011

CIMR-ET4A0011

Biến tần Yaskawa E1000 5.5 kw CIMR-ET4A0011 Thông số kỹ thuật sản phẩm Biến tần Yaskawa E1000 5.5 kw CIMR-ET4A0011 Nguồn cung cấp: 3 pha  200 – 240V,  380 – 480V, 50/60 Hz. Dải tần số ra: 0 –  400 Hz. Khả năng quá tải 150% trong 60S, Dải điều khiển  từ: 0 – 10V, […]

CIMR-ET4A0088

CIMR-ET4A0088

CIMR-ET4A0088

CIMR-ET4A0072

CIMR-ET4A0072

CIMR-ET4A0072

CIMR-ET4A0675

CIMR-ET4A0675

Biến tần Yaskawa E1000 355 kW CIMR-ET4A0675 Thông số kỹ thuật sản phẩm Biến tần Yaskawa E1000 355 kW CIMR-ET4A0675 Nguồn cung cấp: 3 pha  200 – 240V,  380 – 480V, 50/60 Hz. Dải tần số ra: 0 –  400 Hz. Khả năng quá tải 150% trong 60S, Dải điều khiển  từ: 0 – 10V, 4 […]

Contact Me on Zalo