FR-A840-5.5K

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A840-5.5K Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A840-5.5K Công suất Biến tần mitsubishi FR-A840-5.5K Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

FR-A840-3.7K

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A840-3.7K Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A840-3.7K Công suất Biến tần mitsubishi FR-A840-3.7K Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

FR-A840-2.2K

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A840-2.2K Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A840-2.2K Công suất Biến tần mitsubishi FR-A840-2.2K  Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

FR-A840-1.5K

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A840-1.5K Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A840-1.5K Công suất Biến tần mitsubishi FR-A840-1.5K Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

FR-A840-0.75K

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A840-0.75K Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A840-0.75K Công suất Biến tần mitsubishi FR-A840-0.75K Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

FR-A840-0.4K

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A840-0.4K Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A840-0.4K Công suất Biến tần mitsubishi FR-A840-0.4K Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

FR-A820-90k

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A820-90k Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A820-90k Công suất Biến tần mitsubishi FR-A820-90k Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

FR-A820-75k

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A820-75k Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A820-75k Công suất Biến tần mitsubishi FR-A820-75k Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

FR-A820-55k

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A820-55k  Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A820-55k Công suất Biến tần mitsubishi FR-A820-7.5k Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

FR-A820-45k

Biến tần Mitsubishi A800

FR-A820-45k  Cung cấp và lắp đặt các loại biến tần Mitsubishi xuất xứ Nhật Bản đầy đủ CO CQ hàng mới 100% Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật Biến tần mitsubishi FR-A820-45k Công suất Biến tần mitsubishi FR-A820-45k Khả năng chịu quá tải: 200% trong 60s, 250% trong 3s. Tần số ngõ ra: […]

Call Now Button
Contact Me on Zalo