Yaskawa CP-519

Yaskawa CP-519

Các Tính năng thiết bị (Instrumentation functions), Tính năng tiêu chuẩn, Tính năng điện tiêu chuẩn và Tính năng kỹ thuật được tải trên máy tính chạy Windows tự động của nhà máy.
Trạm điều hành kết hợp Tính năng HMI và EWS (Early Warning System – hệ thống cảnh báo sớm).

Hỗ trợ chức năng điện tiêu chuẩn 

Hệ thống giám sát đạt tiêu chuẩn, bao gồm khả năng điều khiển servo và biến tần với tính năng giám sát lỗi và hướng dẫn.

Hỗ trợ Tính năng thiết bị đo đạt tiêu chuẩn​

Là một hệ thống điều khiển thiết bị sử dụng các bộ điều khiển CP-317/CP-3550, CP-519 là một môi trường kỹ thuật tích hợp bao gồm hệ thống cảnh báo sớm CP-717, các thành phần cảm biến và màn hình thiết bị đo tiêu chuẩn.

Thao tác từ xa​

Ngoài các tính năng điều khiển máy tính để bàn thông thường, có thể giám sát hệ thống và hoạt động qua internet bằng trình duyệt web tiêu chuẩn. Các tính năng khác bao gồm thông báo lỗi qua email.

Tương thích mạng

Hoạt động đầy đủ trên nhiều mạng với CP-215 và Ethernet.

Instrumentation functions, standard functions, electric standard function, and engineering function are loaded on a factory automated PC running Windows.
An operator station combining HMI and EWS functionality.

Supports electric standard function

Monitor system comes standard, including servo and inverter control capabilities with fault monitor and guidance functions.

Supports of the instrumentation standard function

As a instrumentation control system employing CP-317/CP-3550 controllers, CP-519 is an integrated engineering environment including EWS CP-717, sensory components, and a standard instrumentation display.

Remote operation

In addition to conventional desktop control features, operation and system monitoring is possible over the internet using a standard web browser. Other features include fault notifications by email.

Network compatibility

Fully operational on a variety of networks with CP-215 and Ethernet capabilities.

Xem thêm:

Biến tần Yaskawa Bien tan Yaskawa Biến tần Yaskawa A1000 Biến tần Yaskawa E1000 Biến tần Yaskawa V1000 Biến tần Yaskawa J1000 Biến tần Yaskawa GA700

Trở lại mục biến tần

Trở lại mục biến tần yaskawa

Các sản phẩm khác

Biến tần Yaskawa E1000

Biến tần Yaskawa J1000

Biến tần Yaskawa GA700

Biến tần Yaskawa A1000

Biến tần Yaskawa U1000

Biến tần Mitsubishi A800

Biến tần Mitsubishi F800

Biến tần Mitsubishi E800

Biến tần Mitsubishi E700

Biến tần Mitsubishi D700

Tham khảo thêm các sản phẩm khác tại đây

Máy công cụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo