Cung cấp và lắp đặt biến tần Yaskawa

Cung cấp và lắp đặt biến tần Yaskawa
Biến tần yaskawa
Biến tần Yaskawa

Bạn đang tìm kiếm sản phẩm biến tần cho dự án tự động hóa ? Biến tần Yaskawa là lựa chọn tối ưu cho bạn

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu một cách tổng quát về biến tần yaskawa: phân loại và ứng dụng…

Biến tần Yaskawa hiện tại có các dòng sản phẩm sau : A1000, V1000, E1000, J1000, H1000, L1000, T1000, GA700

Kho hàng của chúng tôi luôn có sẵn các dòng sản phẩm và các dải công suất phù hợp với mọi ứng dụng

Biến tần Yaskawa A1000 công suất đến 630 kw ứng dụng cho tải nặng

Biến tần Yaskawa GA700 công suất đến 630 kw ứng dụng cho tải nặng

Biến tần Yaslawa E1000 công suất đến 630 kw dùng cho bơm quạt

Biến tần Yaskawa V1000 công suất đến 18,5 KW dùng cho tải thường

Biến tần Yaskawa J1000 công suất đến 5,5 kw dùng cho tải nhẹ

Biến tần trung thế Yaskawa MV1000 công suất đến 12000 kvA

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ưu nhược điểm và ứng dụng cụ thể của từng dòng biến tần

Biến tần Yaskawa A1000

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw) Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw)
CIMR-AT4A0002 2.1 0.75 1.8 0.4
CIMR-AT4A0004 4.1 1.5 3.4 0.75
CIMR-AT4A0005 5.4 2.2 4.8 1.5
CIMR-AT4A0007 6.9 3.0 5.5 2.2
CIMR-AT4A0009 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-AT4A0011 11.1 5.5 9.2 3.7
CIMR-AT4A0018 17.5 7.5 14.8 5.5
CIMR-AT4A0023 23 11 18 7.5
CIMR-AT4A0031 31 15 24 11
CIMR-AT4A0038 38 18.5 31 15
CIMR-AT4A0044 44 22 39 18.5
CIMR-AT4A0058 58 30 45 22
CIMR-AT4A0072 72 37 60 30
CIMR-AT4A0088 88 45 75 37
CIMR-AT4A0103 103 55 91 45
CIMR-AT4A0139 139 75 112 55
CIMR-AT4A0165 165 90 150 75
CIMR-AT4A0208 208 110 180 90
CIMR-AT4A0250 250 132 216 110
CIMR-AT4A0296 296 160 260 132
CIMR-AT4A0362 362 185 304 160
CIMR-AT4A0414 414 220 370 185
CIMR-AT4A0515 515 250 450 220
CIMR-AT4A0675 675 355 605 315
CIMR-AT4A0930 930 500 810 450
CIMR-AT4A1200 1200 630 1090 560

Biến tần Yaskawa E1000

Model sản phẩm Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw) Kích thướcHxWxD(mm)
CIMR-ET4A0009 8.8 3.7 260x140x164
CIMR-ET4A0011 11.1 5.5 260x140x164
CIMR-ET4A0018 17.5 7.5 260x140x167
CIMR-ET4A0023 23 11 260x140x167
CIMR-ET4A0031 31 15 300x180x167
CIMR-ET4A0038 38 18.5 300x180x167
CIMR-ET4A0044 44 22 350x220x197
CIMR-ET4A0058 58 30 400x254x258
CIMR-ET4A0072 72 37 450x279x258
CIMR-ET4A0088 88 45 510x329x258
CIMR-ET4A0103 103 55 510x329x258
CIMR-ET4A0139 139 75 550x329x283
CIMR-ET4A0165 165 90 550x329x283
CIMR-ET4A0208 208 110 705x456x330
CIMR-ET4A0250 250 132 800x504x350
CIMR-ET4A0296 296 160 800x504x350
CIMR-ET4A0362 362 185 800x504x350
CIMR-ET4A0414 414 220 950x500x370
CIMR-ET4A0515 515 250 1140x670x370
CIMR-ET4A0675 675 355 1140x670x370
CIMR-ET4A0930 930 500 1380x1250x370
CIMR-ET4A1200 1200 630 1380x1250x370

Biến tần Yaskawa GA700

 

Biến tần Yaskawa GA700 400V Biến tần Yaskawa GA700 200V
CIPR-GA70T4002 CIPR-GA70T2002
CIPR-GA70T4004 CIPR-GA70T2004
CIPR-GA70T4005 CIPR-GA70T2006
CIPR-GA70T4007 CIPR-GA70T2008
CIPR-GA70T4009 CIPR-GA70T2012
CIPR-GA70T4012 CIPR-GA70T2021
CIPR-GA70T4018 CIPR-GA70T2030
CIPR-GA70T4023 CIPR-GA70T2042
CIPR-GA70T4031 CIPR-GA70T2056
CIPR-GA70T4038 CIPR-GA70T2070
CIPR-GA70T4044 CIPR-GA70T2082
CIPR-GA70T4060 CIPR-GA70T2110
CIPR-GA70T4075 CIPR-GA70T2138
CIPR-GA70T4089 CIPR-GA70T2169
CIPR-GA70T4103 CIPR-GA70T2211
CIPR-GA70T4140 CIPR-GA70T2257
CIPR-GA70T4168 CIPR-GA70T2313
CIPR-GA70T4208 CIPR-GA70T2360
CIPR-GA70T4250 CIPR-GA70T2415
CIPR-GA70T4296  
CIPR-GA70T4371  
CIPR-GA70T4389  
CIPR-GA70T4453  
CIPR-GA70T4568  
CIPR-GA70T4675  
CIPR-GA70T4726  
CIPR-GA70T4810  
CIPR-GA70T4930  
CIPR-GA70T4H12  

Biến tần Yaskawa V1000

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw) Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw)

Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 220VAC

CIMR-VT2A0003 3.3 0.75 3.0 0.4
CIMR-VT2A0006 6.0 1.1 5.0 0.75
CIMR-VT2A0010 9.6 2.2 8.0 1.5
CIMR-VT2A0012 12.0 3.0 11.0 2.2
CIMR-VT2A0018 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT2A0018 11.1 5.5    

Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 380 VAC

CIMR-VT4A0002 2.1 0.75 1.8 0.4
CIMR-VT4A0004 4.1 1.5 3.4 0.75
CIMR-VT4A0005 5.4 2.2 4.8 1.5
CIMR-VT4A0007 6.9 3.0 5.5 2.2
CIMR-VT4A0009 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT4A0011 11.1 5.5 9.2 3.7
CIMR-VT4A0018 17.5 7.5 14.8 5.5
CIMR-VT4A0023 23 11 18 7.5
CIMR-VT4A0031 31 15 24 11
CIMR-VT4A0038 38 18.5 31 15

Biến tần Yaskawa V1000

Model sản phẩm Tải thường Tải nặng
Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw) Dòng đầu ra (A) Công suất (Kw)

Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 220VAC

CIMR-VT2A0003 3.3 0.75 3.0 0.4
CIMR-VT2A0006 6.0 1.1 5.0 0.75
CIMR-VT2A0010 9.6 2.2 8.0 1.5
CIMR-VT2A0012 12.0 3.0 11.0 2.2
CIMR-VT2A0018 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT2A0018 11.1 5.5    

Biến tần Yaskawa V1000 Loại 3pha 380 VAC

CIMR-VT4A0002 2.1 0.75 1.8 0.4
CIMR-VT4A0004 4.1 1.5 3.4 0.75
CIMR-VT4A0005 5.4 2.2 4.8 1.5
CIMR-VT4A0007 6.9 3.0 5.5 2.2
CIMR-VT4A0009 8.8 3.7 7.2 3.0
CIMR-VT4A0011 11.1 5.5 9.2 3.7
CIMR-VT4A0018 17.5 7.5 14.8 5.5
CIMR-VT4A0023 23 11 18 7.5
CIMR-VT4A0031 31 15 24 11
CIMR-VT4A0038 38 18.5 31 15

Biến tần Yaskawa J1000

Mã hàng Tải thường(Kw) Tải nặng (Kw)

Biến tần Yaskawa J1000 [1Pha/220VAC]

   
CIMR-JTBA0001BAA 0.2 0.1
CIMR-JTBA0002BAA 0.4 0.2
CIMR-JTBA0003BAA 0.75 0.4
CIMR-JTBA0006BAA 1.1 0.75
CIMR-JTBA0010BAA 2.2 1.5

Biến tần yaskawa J1000 [3Pha/220VAC]

 
CIMR-JT2A0001BAA 0.2 0.1
CIMR-JT2A0002BAA 0.4 0.2
CIMR-JT2A0004BAA 0.75 0.4
CIMR-JT2A0006BAA 1.1 0.75
CIMR-JT2A0010BAA 2.2 1.5
CIMR-JT2A0012BAA 3 2.2
CIMR-JT2A0020BAA 5.5 3.7

Biến tần Yaskawa J1000 [3Pha/380VAC]

   
CIMR-JT4A0001BAA 0.4 0.2
CIMR-JT4A0002BAA 0.75 0.4
CIMR-JA4A0004BMA 1.5 0.75
CIMR-JT4A0004BAA 1.5 0.75
CIMR-JT4A0005BAA 2.2 1.5
CIMR-JT4A0007BAA 3 2.2
CIMR-JT4A0009BAA 3.7 3
CIMR-JT4A0011BAA 5.5 3.7

Biến tần Yaskawa U1000

Biến tần Yaskawa U1000  240V, 3-Phase

Mã sản phẩm Biến tần Yaskawa U1000

Drive Model Number Standard

Loại tải thường

Normal Duty (ND)

Loại tải nặng

Heavy Duty (HD)

Tiêu chuẩn

Standard Enclosure

Rated Output Current (Amps)1, 2

Nominal HP3

Rated Output Current (Amps)1, 2

Nominal HP3

CIMR-UT2A0028

28

10

22

7.5

IP00

CIMR-UT2A0042

42

15

28

10

CIMR-UT2A0054

54

20

42

15

CIMR-UT2A0068

68

25

54

20

IP00

CIMR-UT2A0081

81

30

68

25

CIMR-UT2A0104

104

40

81

30

CIMR-UT2A0130

130

50

104

40

IP00

CIMR-UT2A0154

154

60

130

50

CIMR-UT2A0192

192

75

154

60

CIMR-UT2A0248

248

100

192

75

IP00

Biến tần Yaskawa U1000 480V, 3-Phase

Mã hàng biến tần yaskawa U1000 480V

Tải thường

Normal Duty (ND)

Tải nặng

Heavy Duty (HD)

Đóng gói tiêu chuẩn

Standard Enclosure

Dòng điện Biến tần Yaskawa U1000

Rated Output Current (Amps)1, 2

Nominal HP3

Dòng điện Biến tần Yaskawa U1000

Rated Output Current (Amps)1, 2

Nominal HP3

CIMR-UT4A0011

11

7.5

9.6

5

IP00

CIMR-UT4A0014

14

10

11

7.5

CIMR-UT4A0021

21

15

14

10

CIMR-UT4A0027

27

20

21

15

IP00

CIMR-UT4A0034

34

25

27

20

CIMR-UT4A0040

40

30

34

25

CIMR-UT4A0052

52

40

40

30

IP00

CIMR-UT4A0065

65

50

52

40

CIMR-UT4A0077

77

60

65

50

CIMR-UT4A0096

96

75

77

60

IP00

CIMR-UT4A0124

124

100

96

75

CIMR-UT4A0156

156

125

124

100

CIMR-UT4A0180

180

150

156

125

IP00

CIMR-UT4A0216

216

175

180

150

CIMR-UT4A0240

240

200

216

175

CIMR-UT4A0302

302

250

240

200

IP00

CIMR-UT4A0361

361

300

302

250

CIMR-UT4A0414

414

350

361

300

CIMR-UT4A0477

477

400

414

350

IP00

CIMR-UT4A0590

590

500

477

400

 

Biến tần Yaskawa H1000

Biến tần Yaskawa L1000

Model Thông số kỹ thuật
CIMR-LT2A0008 3 phase 200V 1.5 kW
CIMR-LT2A0011 3 phase 200V 2.2 kW
CIMR-LT2A0018 3 phase 200V 3.7 kW
CIMR-LT2A0025 3 phase 200V 5.5 kW
CIMR-LT2A0033 3 phase 200V 7.5 kW
 
CIMR-LT4A0015 3 phase 400V 5.5 kW
CIMR-LT4A0018 3 phase 400V 7.5 kW
CIMR-LT4A0024 3 phase 400V 11 kW
CIMR-LT4A0031 3 phase 400V 15 kW
CIMR-LT4A0039 3 phase 400V 18.5 kW
CIMR-LT4A0045 3 phase 400V 22 kW
CIMR-LT4A0060 3 phase 400V 30 kW

Biến tần servo Yaskawa

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 200V

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7

SGD7W-1R6A20A700 Biến tần servo yaskawa 200W
SGD7W-1R6A30A700 Biến tần servo yaskawa 200W
SGD7W-2R8A20A700 400W
SGD7W-2R8A30A700 400W
SGD7W-5R5A20A700 750W
SGD7W-7R6A20A700 1.0kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W 400V Input (24-bit encoder)

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7W-2R6D30B 750W
SGD7W-5R4D30B 1.5kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 100V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

SGD7S-R70F30A 50W
SGD7S-R90F30A 100W
SGD7S-2R1F30A 200W
SGD7S-2R8F30A 400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

SGD7S-R70A20A 50W
SGD7S-R70A30A 50W
SGD7S-R90A20A 100W
SGD7S-R90A30A 100W
SGD7S-1R6A20A 200W
SGD7S-1R6A30A 200W
SGD7S-2R8A20A 400W
SGD7S-2R8A30A 400W
SGD7S-3R8A20A 500W
SGD7S-3R8A30A 500W
SGD7S-5R5A20A 750W
SGD7S-5R5A30A 750W
SGD7S-7R6A20A 1.0kW
SGD7S-7R6A30A 1.0kW
SGD7S-120A20A 1.5kW
SGD7S-120A30A 1.5kW
SGD7S-180A20A 2.0kW
SGD7S-180A30A 2.0kW
SGD7S-200A20A 3.0kW
SGD7S-200A30A 3.0kW
SGD7S-330A20A 5.0kW
SGD7S-330A30A 5.0kW
SGD7S-470A20A 6.0kW
SGD7S-470A30A 6.0kW
SGD7S-550A20A 7.5kW
SGD7S-550A30A 7.5kW
SGD7S-590A20A 11kW
SGD7S-590A30A 11kW
SGD7S-780A20A 15kW
SGD7S-780A30A 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S MECHATROLINK-III 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

SGD7S-1R9D30B000F64 500W
SGD7S-3R5D30B000F64 1.0kW
SGD7S-5R4D30B000F64 1.5kW
SGD7S-8R4D30B000F64 2.0kW
SGD7S-120D30B000F64 3.0kW
SGD7S-170D30B000F64 5.0kW
SGD7S-210D30B000F64 6.0kW
SGD7S-260D30B000F64 7.5kW
SGD7S-280D30B000F64 11kW
SGD7S-370D30B000F64 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W EtherCAT 400V

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7W

SGD7W-2R6DA0B 750W
SGD7W-5R4DA0B 1.5KW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 100V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

SGD7S-R70FA0A 50W
SGD7S-R90FA0A 100W
SGD7S-2R1FA0A 200W
SGD7S-2R8FA0A 400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

SGD7S-R70AA0A 50W
SGD7S-R90AA0A 100W
SGD7S-1R6AA0A 200W
SGD7S-2R8AA0A 400W
SGD7S-3R8AA0A 500W
SGD7S-5R5AA0A 750W
SGD7S-7R6AA0A 1.0kW
SGD7S-120AA0A 1.5kW
SGD7S-180AA0A 2.0kW
SGD7S-200AA0A 3.0kW
SGD7S-330AA0A 5.0kW
SGD7S-470AA0A 6.0kW
SGD7S-550AA0A 7.5kW
SGD7S-590AA0A 11kW
SGD7S-780AA0A 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S EtherCAT 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

SGD7S-1R9DA0B000F64 500W
SGD7S-3R5DA0B000F64 1.0kW
SGD7S-5R4DA0B000F64 1.5kW
SGD7S-8R4DA0B000F64 2.0kW
SGD7S-120DA0B000F64 3.0kW
SGD7S-170DA0B000F64 5.0kW
SGD7S-210DA0B000F64 6.0kW
SGD7S-260DA0B000F64 7.5kW
SGD7S-280DA0B000F64 11kW
SGD7S-370DA0B000F64 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 100V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa

Lựa chọn thêm
SGD7S-R70F00A 50W Analog/Pulse
SGD7S-R90F00A 100W Analog/Pulse
SGD7S-2R1F00A 200W Analog/Pulse
SGD7S-2R8F00A 400W Analog/Pulse

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Analog 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất Lựa chọn thêm
SGD7S-R70A00A 50W Analog/Pulse
SGD7S-R90A00A 100W Analog/Pulse
SGD7S-1R6A00A 200W Analog/Pulse
SGD7S-2R8A00A 400W Analog/Pulse
SGD7S-3R8A00A 500W Analog/Pulse
SGD7S-5R5A00A 750W Analog/Pulse
SGD7S-7R6A00A 1.0kW Analog/Pulse
SGD7S-120A00A 1.5kW Analog/Pulse
SGD7S-180A00A 2.0kW Analog/Pulse
SGD7S-200A00A 3.0kW Analog/Pulse
SGD7S-330A00A 5.0kW Analog/Pulse
SGD7S-470A00A 6.0kW Analog/Pulse
SGD7S-550A00A 7.5kW Analog/Pulse
SGD7S-590A00A 11kW Analog/Pulse
SGD7S-780A00A 15kW Analog/Pulse

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 100V Input

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

SGD7S-R70FM0A000F50 50W
SGD7S-R90FM0A000F50 100W
SGD7S-2R1FM0A000F50 200W
SGD7S-2R8FM0A000F50 400W

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 200V Input

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

SGD7S-R70AM0A000F50 50W
SGD7S-R90AM0A000F50 100W
SGD7S-1R6AM0A000F50 200W
SGD7S-2R8AM0A000F50 400W
SGD7S-3R8AM0A000F50 500W
SGD7S-5R5AM0A000F50 750W
SGD7S-7R6AM0A000F50 1.0kW
SGD7S-120AM0A000F50 1.5kW
SGD7S-180AM0A000F50 2.0kW
SGD7S-200AM0A000F50 3.0kW
SGD7S-330AM0A000F50 5.0kW
SGD7S-470AM0A000F50 6.0kW
SGD7S-550AM0A000F50 7.5kW
SGD7S-590AM0A000F50 11kW
SGD7S-780AM0A000F50 15kW

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S Sigma-7Siec 400V Input

Mã hàng

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

Công suất

 

Biến tần servo yaskawa sigma7 SGD7S

SGD7S-1R9DM0B000F50 500W
SGD7S-3R5DM0B000F50 1.0kW
SGD7S-5R4DM0B000F50 1.5kW
SGD7S-8R4DM0B000F50 2.0kW
SGD7S-120DM0B000F50 3.0kW
SGD7S-170DM0B000F50 5.0kW
SGD7S-210DM0B000F50 6.0kW
SGD7S-260DM0B000F50 7.5kW
SGD7S-280DM0B000F50 11kW
SGD7S-370DM0B000F50 15kW

Biến tần SGD7S MP2600iec 100V Input

Mã hàng biến tần servo Công suất biến tần servo
SGD7SR70FE0A000300 50W
SGD7SR90FE0A000300 100W
SGD7S2R1FE0A000300 200W
SGD7S2R8FE0A000300 400W

Biến tần SGD7S MP2600iec 200V Input

Mã hàng Công suất biến tần servo
SGD7SR70AE0A000300 50W
SGD7SR90AE0A000300 100W
SGD7S1R6AE0A000300 200W
SGD7S2R8AE0A000300 400W
SGD7S3R8AE0A000300 500W
SGD7S5R5AE0A000300 750W
SGD7S7R6AE0A000300 1.0kW
SGD7S120AE0A000300 1.5kW
SGD7S180AE0A000300 2.0kW
SGD7S200AE0A000300 3.0kW
SGD7S330AE0A000300 5.0kW
SGD7S470AE0A000300 6.0kW
SGD7S550AE0A000300 7.5kW
SGD7S590AE0A000300 11kW
SGD7S780AE0A000300 15kW

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 100V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-R70FQ0A000F51 50W
SGD7S-R90FQ0A000F51 100W
SGD7S-2R1FQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8FQ0A000F51 400W

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 200V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-R70AQ0A000F51 50W
SGD7S-R90AQ0A000F51 100W
SGD7S-1R6AQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8AQ0A000F51 400W
SGD7S-3R8AQ0A000F51 500W
SGD7S-5R5AQ0A000F51 750W
SGD7S-7R6AQ0A000F51 1.0kW
SGD7S-120AQ0A000F51 1.5kW
SGD7S-180AQ0A000F51 2.0kW
SGD7S-200AQ0A000F51 3.0kW
SGD7S-330AQ0A000F51 5.0kW
SGD7S-470AQ0A000F51 6.0kW
SGD7S-550AQ0A000F51 7.5kW
SGD7S-590AQ0A000F51 11kW
SGD7S-780AQ0A000F51 15kW

Biến tần servo yaskawa SGD7S SigmaLogic7 Compact 400V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DQ0B000F51 500W
SGD7S-3R5DQ0B000F51 1.0kW
SGD7S-5R4DQ0B000F51 1.5kW
SGD7S-8R4DQ0B000F51 2.0kW
SGD7S-120DQ0B000F51 3.0kW
SGD7S-170DQ0B000F51 5.0kW
SGD7S-210DQ0B000F51 6.0kW
SGD7S-260DQ0B000F51 7.5kW
SGD7S-280DQ0B000F51 11kW
SGD7S-370DQ0B000F51 15kW

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 100V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-R70FQ0A000F51 50W
SGD7S-R90FQ0A000F51 100W
SGD7S-2R1FQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8FQ0A000F51 400W

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 200V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-R70AQ0A000F51 50W
SGD7S-R90AQ0A000F51 100W
SGD7S-1R6AQ0A000F51 200W
SGD7S-2R8AQ0A000F51 400W
SGD7S-3R8AQ0A000F51 500W
SGD7S-5R5AQ0A000F51 750W
SGD7S-7R6AQ0A000F51 1.0kW
SGD7S-120AQ0A000F51 1.5kW
SGD7S-180AQ0A000F51 2.0kW
SGD7S-200AQ0A000F51 3.0kW
SGD7S-330AQ0A000F51 5.0kW
SGD7S-470AQ0A000F51 6.0kW
SGD7S-550AQ0A000F51 7.5kW
SGD7S-590AQ0A000F51 11kW
SGD7S-780AQ0A000F51 15kW

Biến tần servo yaskawa SigmaLogic7 Modbus 400V Input

PART NUMBER RATED OUTPUT
SGD7S-1R9DR0B000F51 500W
SGD7S-3R5DR0B000F51 1.0kW
SGD7S-5R4DR0B000F51 1.5kW
SGD7S-8R4DR0B000F51 2.0kW
SGD7S-120DR0B000F51 3.0kW
SGD7S-170DR0B000F51 5.0kW
SGD7S-210DR0B000F51 6.0kW
SGD7S-260DR0B000F51 7.5kW
SGD7S-280DR0B000F51 11kW
SGD7S-370DR0B000F51 15kW

Động cơ servo Yaskawa

Động cơ servo yaskawa SGM7A 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Động cơ servo Yaskawa

Công suất

 

Động cơ servo Yaskawa

Lựa chọn cấu hình

 

Động cơ servo Yaskawa

SGM7A-A5A7D61 50W No Options
SGM7A-A5A7D6C 50W 24V Brake
SGM7A-A5A7D6E 50W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-A5A7D6S 50W Shaft Seal
SGM7A-01A7D61 100W No Options
SGM7A-01A7D6C 100W 24V Brake
SGM7A-01A7D6E 100W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-01A7D6S 100W Shaft Seal
SGM7A-C2A7D61 150W No Options
SGM7A-C2A7D6C 150W 24V Brake
SGM7A-C2A7D6E 150W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-C2A7D6S 150W Shaft Seal
SGM7A-02A7D61 200W No Options
SGM7A-02A7D6C 200W 24V Brake
SGM7A-02A7D6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02A7D6S 200W Shaft Seal
SGM7A-04A7D61 400W No Options
SGM7A-04A7D6C 400W 24V Brake
SGM7A-04A7D6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04A7D6S 400W Shaft Seal
SGM7A-06A7D61 600W No Options
SGM7A-06A7D61 600W 24V Brake
SGM7A-06A7D61 600W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-06A7D61 600W Shaft Seal
SGM7A-08A7D61 750W No Options
SGM7A-08A7D6C 750W 24V Brake
SGM7A-08A7D6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08A7D6S 750W Shaft Seal
SGM7A-10A7D61 1.0kW No Options
SGM7A-10A7D6C 1.0kW 24V Brake
SGM7A-10A7D6E 1.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10A7D6S 1.0kW Shaft Seal
SGM7A-15A7D61 1.5kW No Options
SGM7A-15A7D6C 1.5kW 24V Brake
SGM7A-15A7D6E 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15A7D6S 1.5kW Shaft Seal
SGM7A-20A7D61 2.0kW No Options
SGM7A-20A7D6C 2.0kW 24V Brake
SGM7A-20A7D6E 2.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20A7D6S 2.0kW Shaft Seal
SGM7A-25A7D61 2.5kW No Options
SGM7A-25A7D6C 2.5kW 24V Brake
SGM7A-25A7D6E 2.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25A7D6S 2.5kW Shaft Seal
SGM7A-30A7D61 3.0kW No Options
SGM7A-30A7D6C 3.0kW 24V Brake
SGM7A-30A7D6E 3.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30A7D6S 3.0kW Shaft Seal
SGM7A-40A7D61 4.0kW No Options
SGM7A-40A7D6C 4.0kW 24V Brake
SGM7A-40A7D6E 4.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40A7D6S 4.0kW Shaft Seal
SGM7A-50A7D61 5.0kW No Options
SGM7A-50A7D6C 5.0kW 24V Brake
SGM7A-50A7D6E 5.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50A7D6S 5.0kW Shaft Seal
SGM7A-70A7D6S 7.0kW No Options

Động cơ servo yaskawa SGM7A 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Động cơ servo Yaskawa

Công suất

 

Động cơ servo Yaskawa

Lựa chọn cấu hình

 

Động cơ servo Yaskawa

SGM7A-02D7F61 200W No Options
SGM7A-02D7F6C 200W 24V Brake
SGM7A-02D7F6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02D7F6S 200W Shaft Seal
SGM7A-04D7F61 400W No Options
SGM7A-04D7F6C 400W 24V Brake
SGM7A-04D7F6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04D7F6S 400W Shaft Seal
SGM7A-08D7F61 750W No Options
SGM7A-08D7F6C 750W 24V Brake
SGM7A-08D7F6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08D7F6S 750W Shaft Seal
SGM7A-10D7F61 1.0kW No Options
SGM7A-10D7F6C 1.0kW 24V Brake
SGM7A-10D7F6E 1.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10D7F6S 1.0kW Shaft Seal
SGM7A-15D7F61 1.5kW No Options
SGM7A-15D7F6C 1.5kW 24V Brake
SGM7A-15D7F6E 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15D7F6S 1.5kW Shaft Seal
SGM7A-20D7F61 2.0kW No Options
SGM7A-20D7F6C 2.0kW 24V Brake
SGM7A-20D7F6E 2.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20D7F6S 2.0kW Shaft Seal
SGM7A-25D7F61 2.5kW No Options
SGM7A-25D7F6C 2.5kW 24V Brake
SGM7A-25D7F6E 2.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25D7F6S 2.5kW Shaft Seal
SGM7A-30D7F61 3.0kW No Options
SGM7A-30D7F6C 3.0kW 24V Brake
SGM7A-30D7F6E 3.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30D7F6S 3.0kW Shaft Seal
SGM7A-40D7F61 4Kw No Options
SGM7A-40D7F6C 4kW 24V Brake
SGM7A-40D7F6E 4kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40D7F6S 4kW Shaft Seal
SGM7A-50D7F61 5kW No Options
SGM7A-50D7F6C 5kW 24V Brake
SGM7A-50D7F6E 5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50D7F6S 5kW Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7G 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Động cơ servo Yaskawa

Công suất

 

Động cơ servo Yaskawa

Lựa chọn cấu hình

 

Động cơ servo Yaskawa

SGM7G-03A7DK1 300W No Options
SGM7G-03A7DKC 300W 24V Brake
SGM7G-03A7DKE 300W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-03A7DKS 300W Shaft Seal
SGM7G-05A7D61 450W No Options
SGM7G-05A7D6C 450W 24V Brake
SGM7G-05A7D6E 450W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-05A7D6S 450W Shaft Seal
SGM7G-09A7DK1 850W No Options
SGM7G-09A7DKC 850W 24V Brake
SGM7G-09A7DKE 850W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-09A7DKS 850W Shaft Seal
SGM7G-13A7DK1 1.3kW No Options
SGM7G-13A7DKC 1.3kW 24V Brake
SGM7G-13A7DKE 1.3kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-13A7DKS 1.3kW Shaft Seal
SGM7G-20A7D61 2kW No Options
SGM7G-20A7D6C 2kW 24V Brake
SGM7G-20A7D6E 2kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-20A7D6S 2kW Shaft Seal
SGM7G-30A7D61 3kW No Options
SGM7G-30A7D6C 3kW 24V Brake
SGM7G-30A7D6E 3kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-30A7D6S 3kW Shaft Seal
SGM7G-44A7D61 4.4kW No Options
SGM7G-44A7D6C 4.4kW 24V Brake
SGM7G-44A7D6E 4.4kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-44A7D6S 4.4kW Shaft Seal
SGM7G-55A7D61 5.5kW No Options
SGM7G-55A7D6C 5.5kW 24V Brake
SGM7G-55A7D6E 5.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-55A7D6S 5.5kW Shaft Seal
SGM7G-75A7D61 7.5kW No Options
SGM7G-75A7D6C 7.5kW 24V Brake
SGM7G-75A7D6E 7.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-75A7D6S 7.5kW Shaft Seal
SGM7G-1AA7D61 11kW No Options
SGM7G-1AA7D6C 11kW 24V Brake
SGM7G-1AA7D6E 11kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1AA7D6S 11kW Shaft Seal
SGM7G-1EA7D61 15kW No Options
SGM7G-1EA7D6C 15kW 24V Brake
SGM7G-1EA7D6E 15kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1EA7D6S 15kW Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7G 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Động cơ servo Yaskawa

Công suất

 

Động cơ servo Yaskawa

Lựa chọn cấu hình

 

Động cơ servo Yaskawa

SGM7G-05D7F61 450W No Options
SGM7G-05D7F6C 450W 24V Brake
SGM7G-05D7F6E 450W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-05D7F6S 450W Shaft Seal
SGM7G-09D7FK1 850W No Options
SGM7G-09D7FKC 850W 24V Brake
SGM7G-09D7FKE 850W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-09D7FKS 850W Shaft Seal
SGM7G-13D7FK1 1.3kW No Options
SGM7G-13D7FKC 1.3kW 24V Brake
SGM7G-13D7FKE 1.3kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-13D7FKS 1.3kW Shaft Seal
SGM7G-20D7F61 2.0kW No Options
SGM7G-20D7F6C 2.0kW 24V Brake
SGM7G-20D7F6E 2.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-20D7F6S 2.0kW Shaft Seal
SGM7G-30D7F61 3.0kW No Options
SGM7G-30D7F6C 3.0kW 24V Brake
SGM7G-30D7F6E 3.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-30D7F6S 3.0kW Shaft Seal
SGM7G-44D7F61 4.4kW No Options
SGM7G-44D7F6C 4.4kW 24V Brake
SGM7G-44D7F6E 4.4kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-44D7F6S 4.4kW Shaft Seal
SGM7G-55D7F61 5.5kW No Options
SGM7G-55D7F6C 5.5kW 24V Brake
SGM7G-55D7F6E 5.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-55D7F6S 5.5kW Shaft Seal
SGM7G-75D7F61 7.5kW No Options
SGM7G-75D7F6C 7.5kW 24V Brake
SGM7G-75D7F6E 7.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-75D7F6S 7.5kW Shaft Seal
SGM7G-1AD7F61 11kW No Options
SGM7G-1AD7F6C 11kW 24V Brake
SGM7G-1AD7F6E 11kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1AD7F6S 11kW Shaft Seal
SGM7G-1ED7F61 15kW No Options
SGM7G-1ED7F6C 15kW 24V Brake
SGM7G-1ED7F6E 15kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7G-1ED7F6S 15kW Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7J 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Động cơ servo Yaskawa

Công suất

 

Động cơ servo Yaskawa

Lựa chọn cấu hình

 

Động cơ servo Yaskawa

SGM7J-A5A7D61 50W No Options
SGM7J-A5A7D6C 50W 24V Brake
SGM7J-A5A7D6E 50W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-A5A7D6S 50W Shaft Seal
SGM7J-01A7D61 100W No Options
SGM7J-01A7D6C 100W 24V Brake
SGM7J-01A7D6E 100W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-01A7D6S 100W Shaft Seal
SGM7J-C2A7D61 150W No Options
SGM7J-C2A7D6C 150W 24V Brake
SGM7J-C2A7D6E 150W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-C2A7D6S 150W Shaft Seal
SGM7J-02A7D61 200W No Options
SGM7J-02A7D6C 200W 24V Brake
SGM7J-02A7D6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-02A7D6S 200W Shaft Seal
SGM7J-04A7D61 400W No Options
SGM7J-04A7D6C 400W 24V Brake
SGM7J-04A7D6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-04A7D6S 400W Shaft Seal
SGM7J-06A7D61 600W No Options
SGM7J-06A7D6C 600W 24V Brake
SGM7J-06A7D6E 600W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-06A7D6S 600W Shaft Seal
SGM7J-08A7D61 750W No Options
SGM7J-08A7D6C 750W 24V Brake
SGM7J-08A7D6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-08A7D6S 750W Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7J 400V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Động cơ servo Yaskawa

Công suất

 

Động cơ servo Yaskawa

Lựa chọn cấu hình

 

Động cơ servo Yaskawa

SGM7J-02D7F61 200W No Options
SGM7J-02D7F6C 200W 24V Brake
SGM7J-02D7F6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-02D7F6S 200W Shaft Seal
SGM7J-04D7F61 400W No Options
SGM7J-04D7F6C 400W 24V Brake
SGM7J-04D7F6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-04D7F6S 400W Shaft Seal
SGM7J-08D7F61 750W No Options
SGM7J-08D7F6C 750W 24V Brake
SGM7J-08D7F6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-08D7F6S 750W Shaft Seal
SGM7J-15D7F61 1.5kW No Options
SGM7J-15D7F6C 1.5kW 24V Brake
SGM7J-15D7F6E 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7J-15D7F6S 1.5kW Shaft Seal

Động cơ servo yaskawa SGM7P 200V Input (24-bit encoder)

Mã hàng

 

Động cơ servo Yaskawa

Công suất

 

Động cơ servo Yaskawa

Lựa chọn cấu hình

 

Động cơ servo Yaskawa

SGM7P-01A7J61 100W No Options
SGM7P-01A7J6C 100W 24V Brake
SGM7P-01A7J6E 100W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-01A7J6S 100W Shaft Seal
SGM7P-02A7J61 200W No Options
SGM7P-02A7J6C 200W 24V Brake
SGM7P-02A7J6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-02A7J6S 200W Shaft Seal
SGM7P-04A7J61 400W No Options
SGM7P-04A7J6C 400W 24V Brake
SGM7P-04A7J6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-04A7J6S 400W Shaft Seal
SGM7P-08A7E61D 800W No Options
SGM7P-08A7E6CD 800W 24V Brake
SGM7P-08A7E6ED 800W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-08A7E6SD 800W Shaft Seal
SGM7P-15A7E61D 1.5kW No Options
SGM7P-15A7E6CD 1.5kW 24V Brake
SGM7P-15A7E6ED 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7P-15A7E6SD 1.5kW Shaft Seal

Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :

Với đội ngũ quản lý kỹ sư chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm đông đảo kỹ thuật viên công nhân lành nghề Công ty Cổ Phần Cơ Điện Asia luôn đáp ứng được đa dạng yêu cầu từ Quý khách hàng với chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực cải tiến hoàn thiện hệ thống để mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, mục tiêu của chúng tôi luôn luôn lấy sự hài lòng của khách hàng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của Quý khách hàng

Trân trọng cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo